AplikaceAplikace

Za námi mnoho, před námi ještě víc: digitalizace lexikografie včera, dnes a zítra

Datum
Přednášející
  1. Michal Měchura
Abstrakt

Lexikografie je proces, který začíná získáváním znalostí z jazykového úzu (dnes obvykle z korpusů), pokračuje sestavováním slovníkových hesel a/nebo organizováním lexikografických informací v databázích, a nakonec vrcholí prezentací koncovým uživatelům na stránkách knih a obrazovkách počítačů. Za poslední zhruba dvě dekády se povedlo některé fáze proto procesu hluboce a důkladně zdigitalizovat a zkomputerizovat, zatímco jinde je digitalizace lexikografie zatím jen povrchní. V této přednášce budeme mluvit o tom, co ještě mohou počítače udělat pro lexikografii a kam se pravděpodobně bude lexikografie vyvíjet v blízké digitální budoucnosti. Projdeme se spolu po celé délce lexikografického procesu a uděláme zastávky na čtyřech bodech:
1. získávání lexikograficky relevantních znalostí z korpusů,
2. automatické versus manuální sestavování slovníkových hesel,
3. datové struktury pro lexikografická data,
4. prezentace slovníků lidským uživatelům.