AplikaceAplikace

Seminář ÚČNK

Nadcházející semináře

Místo konání
Panská 890/7 (Kaunický palác), 1. patro levého křídla
Online
seminář je přenášen také online, v případě zájmu o link prosím napište Kláře nebo Michalovi.
Čas konání
úterý, 13:00, není-li uvedeno jinak
Datum Téma · Přednášející · Abstrakt

Obohacování lingvistické teorie na základě řešení praktických problémů anotace povrchové syntaxe v PDT

  1. Barbora Štěpánková
  2. Marie Mikulová, ÚFAL MFF UK

V dohledné době bude dokončena další fáze zlepšování/rozšiřování dat Pražského závislostního korpusu. Těžiště této fáze bylo v ruční anotaci tzv. analytické roviny, tj. roviny povrchové syntaxe; pro anotovaná data přitom již byla k dispozici anotace na rovině hloubkové syntaxe. Srovnání obou anotačních přístupů nás vedlo k zamyšlení, do jaké míry je možné oddělit formální popis od významového. V přednášce tuto otázku ilustrujeme na konkrétních příkladech.

vánoční besídka

Představení grantu Hičkok

  1. Martin Stluka et al.