AplikaceAplikace
Slovo v kostce

Projekt Český národní korpus se dlouhodobě snaží poskytovat komplexní služby komunitě svých uživatelů. Součástí těchto služeb není pouze vytváření a zpřístupňování korpusů a nástrojů pro analýzu jazyka, ale také vytváření platformy pro korpusový výzkum češtiny (a dalších jazyků).

Vedle Poradny ČNK, kam můžou všichni registrovaní uživatelé zadávat svoje dotazy, náměty a připomínky, je to nově i repozitář vědeckých výstupů založených na ČNK, který nese název Biblio.

Biblio

Každý registrovaný uživatel může do repozitáře vložit bibliografické údaje o svém článku, knize či kvalifikační práci, kterou vytvořil s využitím zdrojů ČNK (s pomocí korpusů, nástrojů ČNK atp.). Součástí záznamu může být i přiložený soubor s textem, který bude veřejně přístupný všem návštěvníkům portálu.

Proč bych měl vkládat svoje výsledky do repozitáře ČNK?
Existují minimálně tři dobré důvody, proč vás žádáme o spolupráci na jeho vytváření. Pokud bude repozitář pravidelně doplňován, bude sloužit nejen výzkumné komunitě, pomůže také projektu ČNK:
  1. Vytváření bibliografie české korpusové lingvistiky: Portál ČNK jako místo, které pravidelně navštěvují specialisté, studenti i zájemci o korpusovou lingvistiku, může sloužit jako ideální virtuální prostor pro hledání informací o výzkumných výsledcích českého i světového korpusového výzkumu češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní). Databáze je přístupná všem návštěvníkům a snadno se v ní hledá.
  2. Sdílení výsledků: Současný trend publikování čím dál častěji akcentuje tzv. open-access přístup k výsledkům vytvořeným z veřejných prostředků. Pokud do našeho repozitáře vložíte bibliografické údaje ke svému článku spolu s jeho textem, můžete na tento záznam odkazovat a splnit tak podmínku open-access přístupu ke svým publikacím (v režimu green road).
  3. Pomoc projektu ČNK: Projekt ČNK je financován z prostředků MŠMT v rámci podpory výzkumných infrastruktur; v rámci své činnosti musí periodicky vykazovat, jakých vědeckých výsledků bylo jeho užitím dosaženo. Participací na doplňování repozitáře tak pomůžete projektu ČNK v jeho další existenci.

Zvažte prosím výše uvedené argumenty a podpořte tak projekt ČNK i rozvoj komunity korpusových lingvistů zabývajících se češtinou.

K dnešnímu dni databáze obsahuje už 3515 záznamů. Děkujeme!

Václav Cvrček
za celý tým projektu ČNK

Přidat publikaci Moje publikace v repozitáři